Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί αναζητούν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες τους όταν αυτές αφορούν στην

  • Εξυπηρέτηση Πελατών – Διαχείριση εισερχομένων αιτημάτων

  • Διαχείριση εργασιών οικονομικών απαιτήσεων & νομικών ενεργειών

  • Διαχείριση ευκαιριών Πωλήσεων

Η Opencomm, ειδικά για αυτή την ανάγκη έχει αναπτύξει το WelbTalk Catalyst HUB.

Το WebTalk είναι σχεδιασμένο ώστε να ενσωματώνεται στις λειτουργίες της επιχείρησης ως μια οργανική επέκταση που προωθεί την επικοινωνία με τους πελάτες υποστηρίζοντας και την ανταλλαγή δεδομένων με υφιστάμενα συστήματα. Σε αντίθεση με ξένες οντότητες, το WebTalk χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες ενώ παρέχει προσαρμοσμένες λειτουργίες και οθόνες καλύπτοντας τις ανάγκες των χρηστών.

Κύρια Χαρακτηριστικά του WebTalk Catalyst HUB είναι:

Τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας το WelbTalk Catalyst HUB της Opencomm, μεταξύ άλλων είναι:

Βελτιωμένη απόδοση και παραγωγικότητα

Λήψη γρήγορων, σωστών αποφάσεων και συλλογή σημαντικών πληροφοριών

Με το WebTalk Catalyst Hub διασφαλίζετε ότι η επιχείρησή σας θα παραμένει ευέλικτη και έτοιμη να αγκαλιάσει νέες ευκαιρίες. Η ενοποιημένη και οργανωμένη ροή των εργασιών, σε συνδυασμό με την ανοικτή αρχιτεκτονική και την διασύνδεση με ασφάλεια τρίτων συστημάτων, καθιστά το WebTalk μια ουσιαστική επένδυση για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή σας.

Ενδιαφέρεστε για το Opencomm WebTalk Catalyst HUB στην επιχείρησή σας