Ειδικά για τα Contact Centers, όπου οι ανάγκες για την διαχείριση τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων κλήσεων που διαχειρίζονται οι εκπρόσωποι (agents) είναι εξαιρετικά απαιτητικές, η  Opencomm διαθέτει ολοκληρωμένη πρόταση, το Opencomm Contact Center platform.

Οι δυνατότητες της πλατφόρμας καλύπτουν κάθε Contact Center ανεξαρτήτως του πλήθους των agents ή και των κλήσεων που πρέπει να δρομολογηθούν. Οι πιο σημαντικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά είναι:

 • Δρομολόγηση κλήσεων και δημιουργία ουρών αναμονής

 • Διαχείριση Εξερχομένων κλήσεων με Predictive Dialer

 • Ολοκληρωμένες λειτουργίες IP PBX και IVR

 • Ηχογράφηση κλήσεων και κωδικοποιημένη διαχείρισή τους

 • Διαχείριση Agents και Campaigns

 • Real-time στατιστικά και Ιστορικό για Monitoring, Auditing, Logging

 • Ενοποίηση με την έξυπνη Opencomm IVR πλατφόρμα για Self-service υπηρεσία

 • Ενοποίηση με Opencomm SMS/VIBER messaging service

 • Ενοποίηση με Opencomm LIVE CHAT / CHAT BOT

 • Διασύνδεση με Opencomm AI Assistant HUB

 • Ενσωμάτωση Opencomm OmniChannel οθόνης για τους agents

 • Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές της Opencomm (WebTalk, …) ή τρίτων κατασκευαστών (CRMs, …) με APIs – CTI.

Τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Contact Center platform της Opencomm, μεταξύ άλλων είναι:

Ενδιαφέρεστε για το Opencomm Contact Center στην επιχείρησή σας