Επαγγελματικές υπηρεσίες
image
Περιγραφή υπηρεσίας

Προσφέρουμε επίσης ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των πελατών. Η επαγγελματική ομάδα παροχής υπηρεσιών παρέχει μία συνολική, πλήρως ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών για να επιταχύνει και να ενισχύσει την υιοθέτηση SIP και Open source (Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα) λογισμικού στα επιχειρησιακά προγράμματα τηλεφωνίας.

Οι υπηρεσίες VoIP της Opencomm παρέχουν ζωτικής σημασίας εργαλεία, τεχνογνωσία, και πόρους που απαιτούνται για να ενσωματωθούν και να εφαρμοστούν οι IP λύσεις τηλεφωνίας που απευθύνονται σε εσάς. Αυτό το πλήρες πακέτο μπορεί να σας βοηθήσει από την αρχή μέχρι το τέλος με ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών. Η ομάδα μας θα καταλάβει τους στόχους της επικοινωνίας σας, και θα συντονίζει, θα διαχειρίζεται όλες τις απαιτήσεις και όλα όσα πρέπει να παραδοθούν, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος του έργου, του προϋπολογισμού, των πόρων και διάφορων θεμάτων, μαζί με την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση του έργου.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  1. Διαχείριση Έργων
  2. Προετοιμασία Λύσης
  3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λύσης
  4. Εγκατάσταση λύσης
  5. Εκπαίδευση
image