Οι Υπηρεσίες μας

Η Opencomm επικεντρώνεται στην εισαγωγή μιας δυναμικής, αξιόπιστης και ισχυρής λύσης, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της κάθε εταιρείας. Χάρη στο συνδυασμό της εξειδίκευσης σε νέες τεχνολογίες και στο Open Source λογισμικό (Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα), η Opencomm θα σας βοηθήσει στην απόκτηση μιας λειτουργικής και αξιόπιστης λύσης, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Είτε το έργο σας προκύπτει από κατά παραγγελία ανάπτυξη, ή από ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα τηλεφωνίας, η ομάδα μας στέκεται πάντα στο ύψος των προσδοκιών σας.

Μερικές από τις πλέον καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας βασίζονται την τεχνογνωσία μας για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητά τους και να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες τους. Συνεργαζόμαστε στενά με μεσαίου και μεγάλου μεγέθους οργανισμούς προκειμένου να κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες μας, και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και επιτυχημένοι.

Η Opencomm μετατρέπει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις αναπτύσσουν επικοινωνίες μέσω IP, SIP & βασισμένες σε Open Source (Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα) επιχειρήσιακες τηλεπικοινωνιακές λύσεις. Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται στην εξασφάλιση της αναγκαίας υπηρεσίας και υποστήριξης για μια επιχείρηση Open Source (Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα).

Σε αντίθεση με ιδιόκτητες λύσεις VoIP που διατίθενται σήμερα, τα συστήματα μας δίνουν στις επιχειρήσεις τον έλεγχο, το πότε και πώς να αναπτύξουν τις τεχνολογίες VoIP ,εξαλείφοντας τους φραγμούς που έχουν εμποδίσει την ταχεία και διάχυτη ανάπτυξη της τεχνολογίας VoIP, αλλά και παρέχοντας την αποδέσμευση από τους προμηθευτές. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τη μεγαλύτερη ευελιξία, από άποψη ενσωμάτωσης, και το χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Οι λύσεις μας παρέχουν εξαιρετικά οφέλη για τους οργανισμούς:

  • Μείωση του κόστους αδειοδότησης λογισμικού κατά 90%.
  • Εξασφάλιση λιγότερου χρόνου downtime (εκτός λειτουργίας) κατά 80%.
  • Χαμηλότερες δαπάνες εξοπλισμού κατά 70%.
  • Μείωση κόστους διαχείρισης, κατασκευής και υποστήριξης μέχρι και 50%.