Για τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαχείρισης Εισερχομένων Αιτημάτων

Η κάθετη λύση CUSTOMER SERVICE Catalyst hub στηρίζεται στην πλατφόρμα WebTalk και είναι ειδικά προσαρμοσμένη και σχεδιασμένη για το απαιτητικό περιβάλλον της Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η ενοποιημένη πρότασή μας ξεχωρίζει για την ολιστική διαχείριση όλων των ενεργειών μέσα από προσαρμοσμένες οθόνες. Η cloud based πλατφόρμα WebTalk, πάνω στην οποία ξεδιπλώνεται η λύση μας, ξεχωρίζει για την ανοικτή αρχιτεκτονική της και την ευελιξία που διαθέτει για διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα ώστε να επιτυγχάνεται κορυφαία ποιότητα αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων.

Τα στελέχη και οι εκπρόπωποι που εργάζονται είτε σε μεγάλα Contact Centers που παρέχουν υπηρεσίες customer care σε τρίτους είτε σε τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών εντός της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας την λύση μας έχουν στην διάθεσή τους:

Η ολοκληρωμένη λύση CUSTOMER SERVICE Catalyst hub καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων που επενδύουν με γνώμονα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών τους.

Ενδιαφέρεστε για το Customer Service Catalyst Hub στην επιχείρησή σας